Ogłoszenie – nabór wniosków na działanie MAŁE PROJEKTY

Zarząd Województwa Pomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania (LGD) –

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy

dla tzw. „Małych projektów”

objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Termin składania wniosków:

13 września 2010 r. – 12 października 2010 r.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem; ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz;

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio (osobiście) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit środków dostępnych w konkursie: 300 000,00 zł.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

a) wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełniania;

b) kryteria wyboru operacji przez LGD , określone w Lokalnej Strategii Rozwoju;

c)  wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD;

d) wzór załącznika niezbędnego do wyboru operacji przez LGD pn. „Opis operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru” dla działania „Małe projekty”

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

 

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem. Pytania należy kierować na adres email: biuro@lgdstolem.pl lub telefonicznie: 58 680 05 70.

Załączniki:

ogloszenie_male_projekty_Stolem

Wykaz_dodatkowych_dokumentow_LGD_Stolem

WOPP_Male_projekty

WOPP_Male_projekty

Instrukcja_WOPP_male_projekty

Lokalne_kryteria-wyboru_LGD_Stolem_male_projekty

Opis_operacji_LGD_Stolem