Ogłoszenie-nabór wniosków na działanie RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM rozpoczyna nabór wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
O wsparcie mogą ubiegać się Wnioskodawcy z gmin objętych zasięgiem LGD Stolem , tj. gmin: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Lipusz, Nowa Karczma.

Aplikacje należy składać w terminie od 16 kwietnia do 9 maja 2012 r. w biurze Stowarzyszenia LGD Stolem w godz. 8.00 – 15.00.

Alokacja na konkurs wynosi 334 170,00 zł.
Poniżej w załączniku znajduje się ogłoszenie o naborze.

Wzory wniosków oraz pozostałe dokumenty konkursowe do pobrania ze strony UMWPlink

Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją konkursową

Załączniki:

ogloszenie_Roznicowanie_2012