Ogłoszenie – nabór wniosków na działanie Tworzenie i rozwój mikroprzediębiorstw

Zarząd Województwa Pomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania (LGD) –

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy

w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Limit środków dostępnych w konkursie:

373 250,00 zł.

Termin składania wniosków:

7 kwietnia 2011 r. – 29 kwietnia 2011 r.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio

i osobiście w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem; ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz;

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

 

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 

a) wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełniania;

b) kryteria wyboru operacji określone przez LGD w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria na podstawie, których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR,;

c) wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD;

d) wzór załącznika niezbędnego do wyboru operacji przez LGD pn. „Opis operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru” dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

 

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

 

 

oraz udostępniane są przez:

 

  • Centralę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie,
  • Pomorski Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni.

 

Minimalny próg punktowy, aby projekt mógł być wybrany do finansowania wynosi 40 pkt. na

100 możliwych do uzyskania

 

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem. Pytania należy kierować na adres email: biuro@lgdstolem.pl lub telefonicznie: 58 6800570.