Ogłoszenie-nabór wniosków na działanie TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM rozpoczyna nabór wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

O wsparcie mogą ubiegać się Wnioskodawcy z gmin objętych zasięgiem LGD Stolem , tj. gmin: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Lipusz, Nowa Karczma.

Aplikacje należy składać w terminie od 16 kwietnia do 9 maja 2012 r. w biurze Stowarzyszenia LGD Stolem w godz. 8.00 – 15.00.

Alokacja na konkurs wynosi 329 000,00 zł.

Poniżej w załączniku znajduje się ogłoszenie o naborze.

Wzory wniosków oraz pozostałe dokumenty konkursowe do pobrania ze strony UMWP
link

Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją konkursową.

Załączniki:

ogloszenie_Mikro_2012