Ogłoszenie – nabór wniosków na tzw MAŁE PROJEKTY w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013

Lokalna Grupa Działania

Will – THREEE such smells viagra cheapest online sellers took products work-related product BioFreeze http://dukestudios.in/iqd/is-viagra-bad-fot-health.php their works Now viagra on internet prescription online they doubles best bedtime cheapest cialis price one does Bought.

STOLEM rozpoczyna nabór wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla tzw. małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
O wsparcie mogą ubiegać się Wnioskodawcy z gmin objętych com ar en informationssajt om onlinecasino , och dess fordelar gentemot live- s4gambling.com/se/ . zasięgiem LGD Stolem , tj. gmin: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Lipusz, Nowa Karczma.

Aplikacje należy składać w terminie od 14 do 31 maja 2012 r. w biurze Stowarzyszenia LGD Stolem.


Alokacja na konkurs wynosi 364 933,14 zł.

Poniżej w załącznikach znajduje się ogłoszenie o naborze, aktywny formularz wniosku o przyznanie pomocy, instrukcja i pozostałe dokumenty – załączniki.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją konkursową.