Ogłoszenie o naborze nr 6/2017

Lipusz, 23.10.2017r.

Ogłoszenie o naborze nr 6/2017

 Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 2.2.1. Rozwój przetwórstwa lokalnego poprzez tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, w ramach zakresu – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (§2 ust. 1 pkt 2 lit. b  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

 Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, do 63,63% w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, do 100% w przypadku pozostałych podmiotów.

Termin składania wniosków: 06.11.2017r. – 21.11.2017r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta.

Limit środków dostępnych w konkursie: 200 000,00 zł.

Maksymalna kwota wsparcia: 200 000,00 zł.

Poniżej do pobrania:

Ogłoszenie o naborze nr 6/2017 – pełna treść

Zał nr 1 do ogłoszenia o naborze nr 6/2017 – cele i wskaźniki

Zał nr 2 do ogłoszenia o naborze nr 6/2017 – dokumenty obligatoryjne i fakultatywne

Zał nr 3 do ogłoszenia o naborze nr 6/2017 – kryteria wyboru operacji

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – otwórz
Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 3z – otwórz 

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) – otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf) – otwórz
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) – otwórz
Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) – otwórz
Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – otwórz 

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE LSR 2016-2023, PODZAKŁADCE WZORY DOKUMENTÓW – przejdź