Ostateczne wyniki oceny i wyboru grantobiorców w ramach naboru nr 3/2018/G

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 sierpnia 2018 r. Rada LGD Stolem dokonała ostatecznego wyboru wniosków o powierzenie grantów oraz  wybrała je do finansowania w ramach naboru nr 3/2018/G. Zgodnie z Procedurą wyboru Grantobiorców…, poniżej publikujemy do państwa wglądu protokoły z posiedzeń Rady zawierające informacje o wykluczeniach członków Rady w związku z potencjalnym konfliktem interesów oraz listy wniosków o powierzenie grantów  wybranych do finansowania (niewybranych nie było) dla naboru nr 3/2018/G z podziałem na poszczególne wskaźniki. Pozostałe załączniki do protokołów dostępne są do wglądu w biurze LGD Stolem.

Protokół_XVIII_posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Rejestr_interesów_XVIII_posiedzenie _Rady_LGD_Stolem

Tabela_wykluczeń_XVIII_posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Listy_zadań_wybranych_dla_poszczególnych_wskaźników