PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW

LGD Stolem informuje, iż wkrótce ogłoszone zostaną nabory wniosków  z zakresu  Tworzenia i rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (przewidywana kwota alokacji 200 tys.zł) oraz nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego z zakresu Wspierania różnorodnych form aktywności lokalnej w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych , także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (przewidywana kwota alokacji 250 tys.zł).Ww. nabory planowane są na początek kwietnia br.

Na początek maja natomiast, LGD planuje przeprowadzenie naboru z zakresu Rozwijania działalności gospodarczej, gdzie przewidywana kwota alokacji to 420 tys. zł.

Wszelkie informacje oraz szczegóły związane z uzyskaniem wsparcia w ww. zakresach  uzyskać można w biurze LGD Stolem. Zapraszamy do kontaktu!!!!!