PONOWNA OCENA OPERACJI W RAMACH NABORU NR 17/2021

Na posiedzeniu w dniu 19.04.2022 r Rada LGD Stolem  przeprowadziła ponowną ocenę dwóch operacji z naboru nr 17/2021 w związku ze złożeniem protestów od oceny Rady dokonanej w dniu 12 stycznia 2021r i ich przekazaniem do ponownego rozpatrzenia przez Zarząd Województwa Pomorskiego. W wyniku ponownej oceny Rada LGD Stolem podtrzymała swoje zdanie i nie uwzględniła zarzutów przedłożonych w protestach.

Poniżej publikujemy protokół z posiedzenia Rady oraz  rejestr interesów i tabelę wykluczeń z oceny:

Protokół_Rada_Protesty_19.04.2022

Rejestr_interesów_i_tabela wykluczeń _protesty_17_2021