POTENCJALNI STYPENDYŚCI “DYPLOMU Z MARZEŃ” 2017/2018 WYŁONIENI

Informujemy, iż dnia 24 sierpnia 2017 r. obradowała komisja stypendialna LGD Stolem w celu weryfikacji wniosków o przyznanie stypendium pomostowego w ramach programu “Dyplom z marzeń” 2017/2018. Decyzją komisji na podstawie kryteriów takich jak: punkty z egzaminu maturalnego i dochód na jednego członka rodziny, zostało wyłonionych 7 osób, które według poniższej kolejności, LGD Stolem rekomenduje Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości do uzyskania stypendium na pierwszy rok studiów w wysokości 5 tys. zł. Są to:

  1. Krystian Kwidziński
  2. Justyna Kiedrowska
  3. Edyta Czapiewska
  4. Zuzanna Kuklińska
  5. Daria Mosińska
  6. Marta Kowalczyk
  7. Małgorzata Ugowska

Decyzja komisji stypendialnej LGD nie jest wiążąca, ponieważ wnioski w/w maturzystów zostaną przekazane do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi, gdzie będą poddane kolejnej weryfikacji przez Komisję FEP. Ostateczna lista rankingowa ukaże się w październiku br. na stronach internetowych www.stypendia-pomostowe.pl oraz www.lgdstolem.pl