Pozostałe dokumenty na WZC – 04.03.2010

W załącznikach poniżej znajdują się pozostałe dokumenty na Walne Zebranie Członków LGD Stolem.

Załączniki:

sprawozdanie_merytoryczne_LGD_Stolem_2009

sprawozdanie_finansowe_LGD_Stolem_2009

uchwala_nr_1_2010_absolutorium