PROJEKT WIEDZA+DOŚWIADCZENIE=ZATRUDNIENIE

Lokalna Grupa  Rybacka „Mòrénka”  serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie „Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie” na spotkanie, które odbędzie się    6 października br w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie o godz. 10:00 (więcej informacji w załączniku poniżej) Projekt dotyczy w szczególności osób po 30 roku życia należących do jednej z grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.aktywizacja.lgrmorenka.pl  lub  w biurze projektu – Wszechnicy Chojnickiej ul. Wysoka 3/7, 89-600 Chojnice, lub w biurze partnera projektu – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice.

Projkekt W+D=Z