Promocja projektów – “Produkcja trzech filmów promocyjnych pt. Szlaki i atrakcje turystyczne Kaszub” oraz “Promocja pierwszego odcinka rzeki Wda od źródła do Lipusza “Wda – poznaję i dbamo jej piękno”

Fundacja Republika Marzeń stworzyła filmy promocyjne o atrakcjach turystycznych obszaru LGD Stolem zrealizowane w ramach operacji dofinansowanych z Osi 4 Leader PROW 2007-2013 w ramach tzw. “małych projektów pt. “Produkcja trzech filmów promocyjnych pt. Szlaki i atrakcje turystyczne Kaszub” oraz  “Promocja pierwszego odcinka rzeki Wda od źródła do Lipusza “Wda – poznaję i dbam o jej piękno”. Poniżej linki do tych materiałów:

Szlaki i atrakcje turystyczne Kaszub – Szlaki kajakowe Kaszub

http://fundacjarepublikamarzen.org.pl/szlak-kajakowy-rzeka-wda/

http://youtu.be/BuUg0IpJD3k

———

Szlaki i atrakcje turystyczne Kaszub – Szlaki piesze Nordic Walking

http://fundacjarepublikamarzen.org.pl/szlaki-pisze-nordic-walking/

http://youtu.be/3iQ_14bINxc

———

Szlaki i atrakcje turystyczne Kaszub – Zabytki Historyczne

http://fundacjarepublikamarzen.org.pl/zabytki-historyczne/

http://youtu.be/Clvqb7cHE20

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.