PROMOCJA PROJEKTU: Na spotkanie z kulturą – cykl warsztatowo-wyjazdowy dla mieszkańców Gminy Lipusz

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu  realizuje projekt “Na spotkanie z kulturą – cykl warsztatowo-wyjazdowy dla mieszkańców Gminy Lipusz”-, W ramach projektu został zorganizowany cykl konkursowy „Mam talent”, w ramach którego odbyło się przesłuchanie utalentowanych mieszkańców gminy, którzy zgłosili się do konkursu. Nagrodą w konkursie dla uzdolnionych muzycznie, aktorsko dzieci i młodzieży oprócz nagród rzeczowych jest udział w warsztatach aktorsko-muzycznych , warsztaty emisji głosu oraz podwójny cykl wyjazdów do teatru muzycznego, opery i filharmonii. W przesłuchaniu spośród 18 uczestników wyłoniono 7 osób tzw. „siedmiu wspaniałych”. Dodatkowo zorganizowano wyjazd od opery, filharmonii i teatru muzycznego  dla 50 osób – członków grup formalnych i nieformalnych z terenu gminy Lipusz.
W ramach projektu został zorganizowany również rodzinny cykl wyjazdowy do teatru filharmonii i opery.
Dzięki realizacji projektu została zniwelowana różnica w dostępie do największych instytucji życia muzycznego, tanecznego, teatralnego. Odwiedzane instytucje to: Opera Bałtycka w Gdańsku, Polska Filharmonia Bałtycka w Gdański, Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
W dniu 18 stycznia w teatrze muzycznym najmłodsi uczestniczyli w przedstawieniu „Shrek”.
W dniu 27 stycznia w operze uczestniczono w operetce „ Traviata” Giuseppe Verdiego, a 3 lutego w filharmonii w koncercie „Geniusz Vivaldi”, podczas którego Orkiestra Symfoniczna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej odegrała „Cztery pory roku” oraz Mendelssona-Bartholdy’ego – Symfonię „Włoską” A-dur.
Przed nami jeszcze wyjazdy do opery: 7 lutego odbędzie się operetka „Makbet” Williama Shakespeare’a oraz do teatru muzycznego 10 lutego na przedstawienie „Skrzypek na dachu”.
W sumie projekt zakłada zorganizowanie 3 wyjazdów na warsztaty dla „siedmiu wspaniałych. 2 x po 3 wyjazdy na przedstawienia dla dzieci-laureatów konkursu. 2 x po 3 wyjazdy dla dorosłych – członków grup nieformalnych i rodzin. Program „na spotkanie z kulturą” służy docelowo rozwinięciu aktywności społeczności lokalnej, zwiększeniu oferty proponowanej przez GOKSiR w Lipuszu, służącej aktywnemu trybowi życia, zapobiegającemu społecznemu marazmowi. Są to również przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i warsztatowym, Efekt warsztatów, które odbędą zwycięzcy konkursu „Mam talent” zostanie zaprezentowany na scenie sali widowiskowej GOKSiR.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Małe projekty” Osi 4 Leader PROW 2007-2013