RADA LGD ROZPATRZYŁA PROTEST

W dniu 23.02.2017r odbyło się posiedzenie Rady LGD Stolem w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny operacji o znaku sprawy 1/2016 – 7/11/2016 w wyniku uznania przez Zarząd Województwa zasadności złożenia protestu.

Poniżej zamieszczony zostaje protokół z posiedzenia Rady, lista operacji wybranych w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej , rejestr interesów oraz tabela wykluczeni z oceny operacji.

Protokół z posiedzenia Rady LGD Stolem w dniu 23.02.2017r

Lista operacji wybranych w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej

Rejestr Interesów

Tabela wykluczeń