RADA LGD RZPATRZYŁA PROTEST W RAMACH NABORU 8/2018

W dniu 25.06.2018r odbyło się XVI posiedzenie Rady LGD Stolem w sprawie rozpatrzenie protestu dot. WoPP  znak sprawy 8/2018-4/05/2018 w ramach “autokontroli” LGD zgodnie z zapisami procedury odwoławczej. Członkowie zadecydowali o przeprowadzeniu ponownej oceny operacji względem kryteriów podnoszonych w proteście. W wyniku przeprowadzenia ponownej oceny operacji uznane zostały zarzuty przedstawione przez wnioskodawcę  i przyznane punkty za kryterium z którym wnioskodawca się nie zgadzał.

Poniżej zamieszczony zostaje protokół z posiedzenia Rady, zaktualizowana lista operacji wybranych w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej , rejestr interesów oraz tabela wykluczeń z oceny operacji, zgodnie z podpisanymi deklaracjami bezstronności.

Protokół_XVI_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem_25_06_2018

Rejestr_interesów_XVI_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem_25_06_2018

Tabela_Wykluczeń_XVI_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem_25_06_2018

Lista_operacji_wybranych_aktualizacja_8_2018