Realizacja projektu “Ratownik bliżej nas – bezpieczne, świadome i aktywne społeczeństwo” już na półmetku

FIO_MPiPS_logo1Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

W dniu 15 października 2014 r. odbył się egzamin na ratownika kwalifikowanego pierwszej pomocy przedmedycznej. Egzamin był zwieńczeniem trwającego cztery weekendy szkoleniowe kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ratowników z obszaru LGD Stolem, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W kursie wzięło udział 30 osób (23 mężczyzn i 7 kobiet) w wieku 18-50 lat. Egzamin zdało 30 osób na 30 uczestników. Po pomyślnym przebiegu egzaminu uczestnicy otrzymali tytuł „Ratownika” zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

DSC_0402DSC_0405DSC_0407W realizację projektu jako czynny Partner aktywnie włączyła się Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Kościerzynie udostępniając zaplecze lokalowe PPSP oraz dostęp do sprzętu technicznego wykorzystywanego w trakcie zajęć kursowych i podczas egzaminów realizowanego projektu „Ratownik bliżej nas – bezpieczne, świadome i aktywne społeczeństwo”. Zaangażowanie Powiatowej Komendy Straży Pożarnej to również całoroczna współpraca na rzecz podniesienia kwalifikacji strażaków ochotników oraz mediacji pomiędzy władzami samorządów w celu uzupełnień sprzętowych dla lokalnych struktur OSP.

Kurs ratownictwa medycznego składał się 66 godzin szkoleniowych oraz dodatkowo 8 godzin warsztatów psychologii w akcjach ratunkowych. Kurs realizowany był przez zespół instruktorów ratowników oraz psychologa. Uczestnicy kursu poznali zasady prowadzenia segregacji wstępnej w przypadku zdarzeń masowych, zasady zapewniania sobie i innym bezpieczeństwa poszkodowanym, zasady funkcjonowania systemu pomocy medycznej oraz możliwości sprzętu przeznaczonego do udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy kursu w efekcie nauczyli się rozpoznać stan zdrowia poszkodowanego, udzielić adekwatnej pomocy, wdrożyć właściwe procedury ratownicze, przeprowadzić ewakuację poszkodowanego ze strefy zagrożenia, a także wykorzystać sprzęt przeznaczony do ratowania życia. Na zajęciach praktycznych pojawiły się również nie tylko przypadki zagrożeń komunikacyjnych – wypadki czy pożary ale typowe dla środowiska wiejskiego, takich jak wypadki przy maszynach rolniczych.

DSC_0329DSC_0397

Podczas zajęć prowadzonych przez psychologa uczestnicy poznali zagadnienia takie jak: stres traumatyczny w pracy strażaka, sposoby radzenia sobie ze stresem, pomoc psychologiczna dla poszkodowanych. Celem zajęć z psychologii był rozwój zdolności komunikacyjnych, wzrost poziomu samooceny i motywacji do działania oraz zwiększenie odporności na stres.

DSC_0389

Piknik Edukacyjny w Zespole Kształcenia w Wielkim Klinczu

W ramach projektu w dniu 27 października w Zespole Kształcenia w Wielkim Klinczu odbył się pokaz instruktażowo-szkoleniowy z zakresu ratownictwa przedmedycznego. Spotkanie obejmowało zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ludności   dla mieszkańców obszaru LGD Stolem, podczas którego przygotowano inscenizację wypadku drogowego wraz z fachowym i przystępnym objaśnieniem zasady pierwszej pomocy i zachowań w sytuacjach związanych z zagrożeniem zdrowia i życia z wykorzystaniem posiadanego sprzętu. W realizację pokazu zaangażowane zostały jednostki OSP Wielki Klincz i Kłobuczyno, z których  strażacy również uczestniczyli w realizacji projektu „ Ratownik Bliżej Nas – bezpieczne świadome i aktywne społeczeństwo”. Pokaz ratownictwa był zwieńczeniem zdolności, które nabyli uczestnicy kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków OSP z terenu działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Stolem ( Gminy: Kościerzyna, Nowa Karczma, Lipusz, Dziemiany, Karsin), dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W kursie wzięło udział 30 osób (23 mężczyzn i 7 kobiet) w wieku do 50 lat. Egzamin pomyślnie zaliczyli wszyscy uczestnicy kursu. Po pomyślnym przebiegu egzaminu uczestnicy otrzymali tytuł „Ratownika” zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Uczestniczący w nim uczniowie Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu. Młodzież na własne oczy mogła zobaczyć jak postępują służby ratunkowe podczas wypadku drogowego.

DSC_0457DSC_0471DSC_0501DSC_0498DSC_0502DSC_0515DSC_0526DSC_0537DSC_0544DSC_0552

W ramach projektu zostaną jeszcze zorganizowane spotkania na temat pierwszej pomocy medycznej w każdej gminie obszaru LGD Stolem, które skierowane są do wszystkich mieszkańców obszaru LGD Stolem, a których dodatkowym punktem będzie zachęcenie kobiet do zaangażowania się w edukację dla bezpieczeństwa poprzez wstąpienie do Ochotniczej Straży Pożarnej oraz udział w szkoleniach organizowanych w ramach jej struktur . Przy okazji szkoleń uczestnicy odbiorą certyfikat ukończenia kursu ” Ratownik„ , który daje uprawnienia na okres 3 lat do udzielania pomocy w zakresie KPP, po tym czasie każdy z ratowników zobligowany jest do przystąpienia do egzaminu czyli recertyfikacji uprawnień. Po uzyskaniu certyfikatów druhny i druhowie zasilą zasoby lokalnych jednostek OSP w wykwalifikowaną kadrę zdolną do przeprowadzania działań ratowniczych w trakcie zdarzeń losowych, a takimi osobami są między innymi druhowie ze struktur OSP , które wg przepisów uprawnione są do udzielania I pomocy przedmedycznej przed przybyciem Zespołu Ratownictwa Medycznego czyli potocznie nazywanej Karetki Pogotowia.