Rekrutacja – kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

FIO_MPiPS_logo1

Projekt dofinansowany ze środków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

_______________________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem rozpoczyna rekrutację  do udziału w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Kurs kończy się egzaminem państwowym oraz uzyskaniem kwalifikacji „Ratownika” zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym potwierdzonej zaświadczeniem. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

W kursie mogą wziąć udział w szczególności:

– członkowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z obszaru LGD Stolem (gminy: Kościerzyna, Lipusz, Dziemiany, Nowa Karczma, Karsin) w wieku 18-50 lat – osoby uczące się lub kształcące, nieaktywne lub aktywne zawodowo,

– w  przypadku wolnych miejsc pozostali chętni w wieku 18-50 lat.

Kwestionariusz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć do 30 czerwca 2015 r. w biurze LGD Stolem przy ul. Derdowskiego 7 w Lipuszu.

Dodatkowe informacje w biurze LGD Stolem w Lipuszu lub pod numerami telefonu: 58 6800570, 503 124 612.

 

Załącznik:

Kwestionariusz zgłoszeniowy