ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA WYBÓR LSR

LGD Stolem informuje, że Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 przygotowana przez nasze stowarzyszenie w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Pomorskiego konkursie na wybór  LSR uzyskała pozytywną opinię i została oceniona na 181 pkt, co uplasowało naszą LSR na 14 miejscu w województwie pomorskim. Oznacza to, że uzyskaliśmy obniżoną o 5% wnioskowaną kwotę na realizację strategii, co daje w sumie  1 187 500,00 euro.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w tworzenie naszej strategii.