Rusza kolejna edycja konkursu „Przyjazna Wieś”!

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs „Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy beneficjenci, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej lub społecznej na obszarach wiejskich województwa pomorskiego, współfinansowane z Funduszy Europejskich od 2004 r.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami na adres:

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2

Dokumenty zgłoszeniowe znajdują się pod adresem: http://www.pomorskie.eu/pl/dprow/ksow/aktualnosci_new/rusza_konkurs_przyjazna_wies

W przypadku projektów transregionalnych i transnarodowych o właściwości miejscowej zgłoszenia decyduje największy procentowy udział inwestycji na obszarze danego województwa.

Zgłoszenia należy składać wyłącznie na załączonym formularzu w terminie
do 30 września 2013 roku. Projekty zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.