Rusza ODNOWA WSI

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Pomorskiego naboru wniosków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza na spotkania poświęcone omówieniu harmonogramu konkursów oraz zasad przygotowania i realizacji projektów w ramach tego działania oraz działania 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy zwłaszcza potencjalnych wnioskodawców, tj.:

wójtów, burmistrzów gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich do 5 tys. mieszkańców;

przedstawicieli instytucji kultury dla których organizatorem jest jst;

przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych;

przedstawicieli organizacji pozarządowych w szczególności mających status pożytku publicznego.

 

Więcej informacji na stronie Departamentu: www.dprow.woj-pomorskie.pl