ŚRODKI NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PIFE-logo

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne organizowane w dniu 16 listopada 2016 r., poświęcone podejmowaniu działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

  • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
  • układ i podział Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020,
  • środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach:

– Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,

– Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

– Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

– Programu Operacyjnego Rybactwa i Morze na lata 2014-2020,

  • inicjatywa JEREMIE dla nowych przedsiębiorstw,
  • działalność sieci PIFE w województwie pomorskim,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce spotkań:

16 listopada 2016 r., w godz. 8:00 – 11:00 w Urzędzie Gminy Lipusz, ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz

16 listopada 2016 r.., w godz. 12:00-15:00  w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie, ul. Szkolna 5, 83-404 Nowa Karczma

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: [email protected] lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (52) 334 48 47.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE DO POBRANIA NA STRONIE www.lgrmorenka.pl w zakładce Aktualności.