STOLEM wybrany do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 28 kwietnia zatwierdził listę LGD, które zostały wybrane do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Wśród nich jest Lokalna Grupa Działania Stolem.

W dniu 15 maja 2009 r. o godz. 12.00 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego nastąpi uroczyste podpisanie umowy na realizację naszej LSR. Dotychczas wszystko przebiega zgodnie z planem i już w sierpniu ogłosimy konkurs na “Małe projekty”. Wcześniej zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu wypełniania formularzy aplikacyjnych i spełnienia lokalnych kryteriów wyboru przez beneficjentów. Zapraszamy do zapoznania się z Lokalną Strategią Rozwoju.

Więcej informacji uzyskać można w biurze LGD Stolem w Lipuszu, ul. Wybickiego 27, tel. 058 6800570.