Szkolenia – warsztaty dla beneficjentów działań MAŁE PROJEKTY i TWORZENIE i ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

W związku z ogłoszonymi konkursami na dwa kolejne działania w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju (LSR) z Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, których nabór trwać będzie od 13 września do 12 października 2010 r. LGD Stolem zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniach – warsztatach.

Pierwsze z nich dotyczy działania „Małe projekty”. Przeznaczona alokacja na ten konkurs wynosi 300 tys. zł. i jest największą spośród wszystkich lat wdrażania LSR. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości od 4,5 do 25 tys. zł. co stanowi 70% dofinansowania. W ramach „Małych projektów” wnioskodawcami mogą być m.in.:

– osoby fizyczne;

– stowarzyszenia posiadające osobowość prawną,

– JST,

– instytucje kultury, fundacje

– przedsiębiorcy,

– kościoły i związki wyznaniowe.

 

TERMINY SZKOLEŃ z zakresu MAŁYCH PROJEKTÓW:

Gmina Nowa Karczma – 7 września – 2010r. – godz. 12.00 – GOKSiR Nowa Karczma;

Gmina Lipusz – 7 września 2010r. godz. 15.00 – sala klubowa GOKSiR w Lipuszu

Gmina Karsin – 8 września 2010 r. – godz. 12.00 – GOK Karsin

Gmina Dziemiany – 8 września 2010 r.- godz. 15.00 – sala narad UG w Dziemianach;

Gmina Kościerzyna – 9 września 2010 r. – godz. 11.00 – sala narad UG Kościerzyna;

 

Kolejne szkolenie dotyczy działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Jest to drugi konkurs na który LGD Stolem  ogłosiła nabór. Alokacja na to działanie wynosi 200 tys. zł. Wnioskodawcy (osoby fizyczne i mikroprzedsiębiorcy) mogą ubiegać się o dofinansowanie od 20 do 200 tys. zł. co stanowi 50% wartości inwestycji netto., w zależności od ilości utworzonych miejsc pracy. Warsztaty dot. „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” odbędą się 9 września 2010 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna, przy ul. Strzeleckiej 9. 

Na wszystkich szkoleniach serwis kawowy. Zapraszamy!!!

W załączeniu znajdują się plakaty informujące o wszystkich szkoleniach.

Załączniki:

Plakat_MP_Dziemiany

Plakat_MP_Karsin

Plakat_MP_Lipusz

Plakat_MP_Nowa_Karczma