Szkolenia z zakresu “Małych projektów”

Lokalna Grupa Działania STOLEM organizuje cykl szkoleń dla przyszłych wnioskodawców na małe projkety “Jak napisać wniosek i zdobyć środki na rozwój społeczno – gospodarczy”. Szkolenia adresowane są do:

 • osób fizycznych,
 • JST i ich jednostek organizacyjnych
 • stowarzyszeń, parafii, przedsiębiorców

mieszkających lub prowadzących działalność na terenie gmin wchodzących w skład LGD Stolem, tj: Kościerzyna (gmina wiejska), Karsin, Nowa Karczma, Dziemiany, Lipusz.

 

Celem szkolenia jest przekazanie przyszłym wnioskodawcom niezbędnej wiedzy do prawidłowego przygotowania wniosku wraz z wszystkimi załącznikami na „Małe Projekty” w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem – Osi 4 LEADER Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Terminy szkoleń:

  1. 12 października 2009 r. (poniedziałek), godz. 13.00 – GOKSiR w Lipuszu, ul. Młyńska 12
  2. 13 października 2009 r. (wtorek), godz. 11.00 – GOKSiR w Nowej Karczmie, ul. Gdańska 6
  3. 15 października 2009 r. (czwartek), godz. 10.00 – Sala narad Urzędu Gminy w Dziemianach
  4. 15 października 2009 r. (czwartek), godz. 13.00 – sala narad Urzędu Gminy Kościerzyna
  5. 16 października 2009 r. (piątek), godz. 10.00 – GOK w Karsinie, ul. Strażacka 1

 

PROGRAM:

 1. Zakres realizacji projektów – na co można otrzymać dofinansowanie.
 2. Lokalne kryteria wyboru operacji (projektów).
 3. Wniosen o przyznanie pomocy na „Małe Projekty”.
 4. Wymagane załączniki do wniosku i inne potrzebne dokumenty do aplikowania na „Małe Projekty”.

 

W przerwie szkolenia serwis kawowy

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Szkolenie wspołfinansowane ze środków Uni Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013