Szkolenia zakończone

W czwartek 30 października zakończył się cykl szkoleń promujących program LEADER na obszarze Lokalnej Grupy Działania STOLEM.  Odbyły się wszystkie z 15-tu  zaplanowanych  spotkań. Z frekwencją bywało różnie ale w sumie jesteśmy zadowoleni, że tyle osób dowiedziało się o programie LEADER i Stowarzyszeniu LGD Stolem.

Uczestnicy szkoleń, a wśród nich rolnicy, przedsiębiorcy, sołtysi, przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji publicznych, osoby fizyczne  uzyskali informacje o bieżącym  funkcjonowaniu Stowarzyszenia LGD STOLEM i jego planach na przyszłość oraz roli we wdrażaniu programu LEADER na ich terenie. Dowiedzieli się także o celach LEADER-a w Polsce oraz jakie działania będą realizowane  i kto może otrzymać dofinansowanie z tego programu.  Ważnym punktem spotkań było omówienie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) jej celów, przedsięwzięć, harmonogramu i budżetu. Właśnie ten dokument będzie określał kierunki rozwoju Stowarzyszenia oraz na co i kto będzie mógł uzyskać dofinansowanie.  Uczestnicy aktywnie uczestniczyli w spotkaniach i zadawali nurtujące ich pytania do prowadzącego szkolenia pracownika Stowarzyszenia – Roberta Ebertowskiego, a także do obecnego na 5 szkoleniach Dyrektora Oddziału Agencji  i Restrukturyzacji Rolnictwa w Gdyni  Grzegorza Świtały.

 

 

Poniżej dostępne są wszystkie prezentacje omówione podczas szkoleń:

Prezentacja_1_-_Dzialalnosc_LGD_Stolem

Prezentacja_2_-_LEADER_-_cele_i_dzialania

Prezentacja__3_-_Szczegolowe_dzialania_LEADER-a

Prezentacja_5_-_Rola_LGD_Stolem_w_wdrazaniu_LSR

Publikacja_4_-_LSR