Szkolenie dla beneficjentów działań RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ oraz TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

W związku z ogłoszonym naborem na dwa działania z Osi 4 Leader PROW 2007-2013: “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, gdzie nabór wniosków trwać będzie w terminie 16.04.2012 – 9.05.2012 r., LGD Stolem zaprasza na szkolenie – spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonych konkursów.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Poniżej plakat z informacją o szkoleniu.