Szkolenie – Warsztaty

W związku z ogłoszonym konkursem na działanie “Odnowa i rozwój wsi” w ramach Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013 zapraszamy do udziału w szkoleniu – warsztatach, których celem będzie zapoznanie beneficjentów tego działania z dodatkowymi załącznikami wymaganymi przez LGD przy składaniu wniosku oraz omówienie zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami. Warsztaty odbędą się w dniu 6 lipca 2010 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali narad UG Kościerzyna przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych instytucji kultury, stowarzyszeń o statusie OPP oraz kościołów i związków wyznaniowych z terenu działania LGD Stolem.

Przypominamy, że wnioski składać można od 12 lipca do 9 sierpnia 2010 roku w biurze LGD Stolem – Lipusz, ul. Wybickiego 27, a dostępna alokacja to 700 000,00 zł.

Zapraszamy do udziału.

Załączniki:

Plakat_Odnowa