Szkolenie

LGD Stolem zaprasza na szkolenie dot. działań “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (LSR) z Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

  • Osób fizycznych,
  • Mikroprzedsiębiorstw,
  • Rolników i ich domowników ubezpieczonych w KRUS.

Celem szkolenia jest zapoznanie beneficjentów w/w działań z zasadami wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i wymogami LGD Stolem przy składaniu wniosku o dofinansowanie.

TERMIN i MIEJSCE

28 marca 2011 r. (poniedziałek), godz. 13.00 Sala Narad UG Kościerzyna ul. Strzelecka 9 w Kościerzynie.