UMOWA RAMOWA PODPISANA!!!

Mamy zaszczyt poinformować wszystkich mieszkańców obszaru LGD Stolem, iż 24 stycznia   w sali Polskie Niebo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku nastąpiło uroczyste podpisanie umów ramowych  na realizację strategii lokalnych grup działania z województwa pomorskiego współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

W podpisaniu umów uczestniczył marszałek Samorządu Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk, Wicemarszałek  Samorządu Województwa Pomorskiego – Wiesław Byczkowski oraz przedstawiciele lokalnych grup działania z województwa pomorskiego. Wsparcie otrzymało 15 lokalnych grup działania obejmujących swoim zasięgiem 108 gmin zamieszkałych przez 1.067.807 osób. Łączny budżet przeznaczony na finansowanie lokalnych grup działania wynosi 79.137.492,59 euro, z czego budżet PS WPR stanowi 39.137.500,00 euro natomiast budżet FEP – 40.000.000,00 euro.

 

Ze  strony LGD Stolem umowę podpisali – Prezes Stowarzyszenia Pani Mariola Lamkiewicz – Czechowska oraz Wiceprezes – Pani Gabriela Sumionka . Nasze Stowarzyszenie pozyskało łącznie 3.393.675,09 euro na realizację strategii, z czego budżet PS WPR to 1.562.500,00 euro natomiast budżet FEP to 1.831.175,09 euro ( w tym EFS+ 515.850,13 euro, EFRR – 1.315.324,96 euro).

Poniżej prezentujemy zdjęcia z podpisania umów ramowych .