UMOWA RAMOWA PODPISANA!

Mamy zaszczyt poinformować wszystkich mieszkańców obszaru LGD Stolem, iż 23 maja w Gdańsku nastąpiło uroczyste podpisanie umów ramowych  na realizację strategii na lata 2016-2022. W podpisaniu umów uczestniczył marszałek Samorządu Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk oraz przedstawiciele lokalnych grup działania z województwa pomorskiego. Ze  strony LGD Stolem umowę podpisali – Prezes Stowarzyszenia Pani Mariola Lamkiewicz – Czechowska oraz Wiceprezes Pan Wojciech Laska. Nasze Stowarzyszenie pozyskało łącznie 6 032 500,00 zł na realizację strategii, w tym 4 750 000,00 zł na realizację operacji w ramach ogłaszanych konkursów oraz projektów grantowych, 95 000,00 zł na realizację projektów współpracy oraz 1 187 500,00zł na wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD. Poniżej prezentujemy zdjęcia z podpisania umów oraz scan umowy ramowej.

UMOWA RAMOWA