UWAGA BENEFICJENCI

Zamieszczamy wzory nowych dokumentów – otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – wzór formularza: Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji oraz informację pomocniczą przy wypełnianiu dokumentu dot. operacji w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z prośbą o opublikowanie dokumentów na Państwa stronach internetowych . Dokumenty dostępne również w zakładce wzory dokumentów.

Informacja monitorujaca z realizacji biznesplanu_Informacja po realizacji operacji (.xlsx)

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza IPRB_IPRO