UWAGA WNIOSKODAWCY

W związku z  informacjami przekazywanymi  z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o błędach w bazie EP ( Ewidencja Producentów) w zakresie danych dot. beneficjentów informujemy wnioskodawców poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, którzy:

  • będą ubiegali się o wsparcie albo
  • już podpisali umowy ale jeszcze nie złożyli wniosku o płatność I transzy lub
  • już złożyli wniosek o płatność I transzy, ale płatność nie została im wypłacona

że jeżeli założą nowy (np. FIRMOWY) rachunek bankowy i przedstawią go wraz z wnioskiem o płatność, jako rachunek, na który mają być wypłacone transze, muszą udać się do odpowiedniego ODDZIAŁU POWIATOWEGO ARIMR aby uaktualnić wpisany tam numer rachunku bankowego. W tym celu muszą mieć dokument wskazujący nowy numer rachunku bankowego – czyli muszą dokonać  aktualizacji danych w bazie EP w Oddziale Powiatowym ARiMR.

 W przypadku nie uaktualnienia ww. danych, przed złożeniem wniosku o płatność, procedura wypłaty środków finansowych będzie wydłużona o czas uaktualnienia  numeru rachunku bankowego w Oddziale Powiatowym ARiMR.