UWAGA!!! Zmiana formularza Wniosku oraz załączników w ramach działania

W związku z aktualizacją dokumentów aplikacyjnych stanowiących podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania 431 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” drogą poczty elektronicznej został przekazany formularz wniosku wraz z For spelare som vill ha ett casino online enbart pa svenska erbjuder Karamba Casino detta. załącznikami.

Dokumenty aplikacyjne są obowiązujące dla wniosków o przyznanie pomocy:

  • składanych od 6 kwietnia 2011, oraz
  • składanych w ramach naboru, które obejmowałay dzień 6 kwietnia 2011

Prosimy zatem o składanie wniosków na to działanie w ramach ogłoszonego konkursu na niżej zamieszczonych formularzach. Pozostałe wymagane dokumenty znajdują się w ogłoszeniu o naborze.