V Posiedzenie Rady LGD Stolem

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu   10 stycznia 2022 r.(poniedziałek)  o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27),  odbędzie się V Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2020-2023.

Przedmiotem obrad będzie ocena i wybór wniosków złożonych w ramach  naboru nr 17/2021 w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 objętego PROW 2014-2020.

Poniżej w załączeniu proponowany porządek obrad.

Proponowany porządek V posiedzenia Rady_LGD_Stolem_2020-2023