VI Posiedzenie Rady LGD Stolem

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu  31 stycznia 2022 r.(poniedziałek)  o godz. 14.00 w siedzibie LGD Stolem w Lipuszu (ul. Derdowskiego 7),  odbędzie się  VI Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2020-2023.

Przedmiotem obrad będzie  rozpatrzenie protestu/ów od oceny Rady LGD Stolem złożonych w ramach  naboru nr 17/2021  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 objętego PROW 2014-2020.