VI Posiedzenie Rady LGD Stolem

Przewodniczący Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu 28 października 2010 r. o godz. 11.00 w siedzibie LGD Stolem w Lipuszu odbędzie się V Posiedzenie Rady LGD Stolem. Przedmiotem obrad będzie rozpatrzenie wniosków, które wpłynęły do biura LGD Stolem w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju na działania “Małe projekty” i “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” z Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.