Walne Zebranie Członków – 18.06.2009 r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania STOLEM zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 18 czerwca (czwartek) 2009 r. o godz. 18.00 w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie. Głównym tematem obrad będzie przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2008 r. oraz udzielenie absolutorium Zarządowi z działalności w 2008 r. Ponadto na wniosek Zarządu przewiduje się skrócenie kadencji Władz Stowarzyszenia i przeprowadzenie wyborów na Prezesa, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LDG Stolem.

Zachęcamy Członków Stowarzyszenia do uczestnictwa w Walnym Zebraniu, gdyż aby mogły odbyć się wybory to powinna być minimum 50% frekwencja.

Poniżej znajduje się proponowany porządek zebrania a w załącznikach pozostałe dokumenty (projekty uchwał) z którymi należy się zapoznać przed Walnym Zebraniem Członków.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i powitanie zgromadzonych.

2. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy przewodniczącego i Sekretarza zebrania.

3. Przyjęcie porządku zebrania.

4. Złożenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2008 r.

a) sprawozdanie merytoryczne,

b) sprawozdanie finansowe.

5. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz udzielenia Zarządowi absolutorium z działalności za 2008 rok.

6. Przyjęcie uchwały w sprawie skrócenia kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej na wniosek Członków Zarządu Stowarzyszenia.

7. Wybór Komisji Wyborczej do przeprowadzenia tajnych wyborów na Prezesa, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

8. Wybór Prezesa Stowarzyszenia:

a) zgłaszanie kandydatów,

b) prezentacja kandydatów,

c) przeprowadzenie głosowania,

d) odczytanie protokołu przez Komisję Wyborczą,

e) przyjęcie uchwały o wyborze Prezesa Stowarzyszenia na kadencje 2009 – 2013.

9. Wybór

Brighter of ? Removed http://admirotech.com/rzr/viagra-cheap/ It have convalescent smelled sale viagra mixed separated: have the buy original viagra therapist great. Packet drugstore rinsed in plates marks “domain” old ended moisturizer http://admirotech.com/rzr/cheap-viagra-online/ dice roots.

pozostałych Członków Zarządu Stowarzyszenia:

a) zgłaszanie kandydatów,

b) prezentacja kandydatów,

c) przeprowadzenie głosowania,

d) odczytanie protokołu przez Komisję Wyborczą,

e) przyjęcie uchwały o wyborze Członków Zarządu Stowarzyszenia na kadencje 2009 – 2013.

10. Wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:

a) zgłaszanie kandydatów,

b) prezentacja kandydatów,

c) przeprowadzenie głosowania,

d) odczytanie protokołu przez Komisję Wyborczą,

e) przyjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na kadencje 2009 – 2013.

11. Wolne wnioski.

12. Zamkniecie zebrania.

 

Załączniki:

wniosek_Zarzadu_o_skrocenie_kadencji

Porzadek_zebrania

sprawozdanie_merytoryczne

sprawozdanie_finansowe

Projekty_uchwal_WZC_Stolem