Walne Zebranie Członków LGD Stolem

Zarząd LGD Stolem zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem do udziału w Walnym Zebraniu Członków,  które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 (drugi termin godz. 16.15) w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna, przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie.

Głównym tematem zebrania będzie przyjęcie sprawozdań merytorycznego i finansowego z działalności stowarzyszenia w 2016 roku oraz uzupełnienie składu osobowego Rady LGD Stolem

W załącznikach poniżej znajdują się proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał.

Załączniki:

Proponowany porządek WZC – 19.06.2017

Projekty_uchwał_WZC_19-06-2017