WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD STOLEM

W dniu 19.06.2017r o godz. 16:15 (drugi termin), w sali narad Urzędu Gminy odbyło się Walne Zebranie Członków LGD Stolem. Na zebraniu obecnych było 28 członków spośród 65. Zgodnie z porządkiem obrad przyjęte zostały jednogłośnie uchwały w sprawach: przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego LGD Stolem za 2016 rok, odwołania członków Rady LGD Stolem w wyniku złożenia pisemnych rezygnacji i powołania w ich miejsce nowych członków, zgodnie z wytyczną Ministra Rozwoju Rolnictwa i Wsi nr 3/1/2017 z dnia 21.03.2017r w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji  przez lokalne grupy działania. Na zebraniu przedstawiony został również aktualny stan wdrażania LSR LGD Stolem oraz przekazano informację o konieczności wprowadzenia zmian w niektórych załącznikach LSR – między innymi zmiany wymagają zapisy procedur wyboru operacji i grantobiorców oraz lokalne kryteria wyboru. Wkrótce na stronie pojawi się informacja w tej sprawie.

Poniżej znajdują się scany uchwał podjętych na WZC w dniu 19.06.2017r oraz prezentacja aktualnego stanu wdrażania LSR.

Uchwały WZC 19.06.2017

Prezentacja_sprawozdanie_LSR_LGD_Stolem_2016-2023-WZC_2017pptx