Walne Zebranie Członków LGD Stolem

Zarząd LGD Stolem zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem do udziału w Walnym Zebraniu Członków,  które odbędzie się w dniu  12 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 17.00 (drugi termin godz. 17.15) w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna, przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie.

Głównym tematem zebrania będzie przyjęcie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia w 2018 roku i udzielenie absolutorium Zarządowi oraz wybory uzupełniające na Członka Zarządu LGD Stolem w kadencji 2017 – 2021

W załącznikach poniżej znajdują się proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał.

Załączniki:

proponowany porzadek WZC – 12.06.2019

Projekty_uchwał_WZC_12_06_2019