Walne Zebranie Członków LGD Stolem

Zarząd LGD Stolem zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem do udziału w Walnym Zebraniu Członków,  które odbędzie się w dniu  27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 17.00 (drugi termin godz. 17.15) w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna, przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie.

Głównym tematem zebrania będzie przedłużenie kadencji Rady LGD Stolem oraz uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

W załącznikach poniżej znajdują się proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał.

Załączniki:

zaproszenie_WZC_27_11_2019_wraz_z_prop_porządkiem_obrad

Projekty_uchwał_WZC_27_11_2019