Walne Zebranie Członków LGD Stolem

Zarząd LGD Stolem zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem do udziału w Walnym Zebraniu Członków,  które odbędzie się w dniu  17 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 17.00 (drugi termin godz. 17.15) w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna, przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie.

Głównym tematem zebrania będzie przyjęcie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia w 2019 roku i udzielenie absolutorium Zarządowi oraz wybory Rady LGD Stolem na kadencję 2020 – 2023

W związku ze stanem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 należy  podczas zebrania zachować dystans społeczny .

W załącznikach poniżej znajdują się proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał.

Załączniki:

proponowany porzadek WZC – 17.06.2020

Projekty_uchwał_WZC_17_06_2020