WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD STOLEM

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania STOLEM zaprasza na Walne Zebranie Członków LGD Stolem, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2012 r. (wtorek) o godz. 16.30 w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna (ul. Strzelecka 9).

Głównymi tematami obrad będą:

  • udzielenie Zarządowi absolutorium z działalności w 2011 roku,
  • przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania dla osób pełniących funkcje w organach LGD Stolem
  • przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”

W załączeniu znajdują się wszystkie projekty uchwał wraz z proponowanym  porządkiem obrad Walnego Zebrania Członków (WZC).

W razie braku kworum w pierwszym terminie zgodnie z Regulaminem WZC LGD Stolem wyznacza się drugi termin na godz. 16.45. Serdecznie zapraszamy.

Prezes LGD Stolem

Mariola Lamkiewicz – Czechowska
Załączniki:

Proponowany_porzadek_obrad_WZC_28_02_2012

Uchwala_nr1_2012

Uchwala_nr2_2012

Uchwala_nr_3_2012