Walne Zebranie Członków LGD Stolem

Zarząd LGD Stolem zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem do udziału w Walnym Zebraniu Członków,  które odbędzie się w dniu  30 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 13.00 (drugi termin godz. 13.15) w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna, przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie.

Głównym tematem zebrania będzie zmiana statutu LGD oraz przyjęcie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2024-2029.

W załącznikach poniżej znajdują się proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał.