WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD STOLEM 26.06.2024

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem serdecznie zaprasza Wszystkich Członków LGD Stolem na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem (WZC LGD Stolem), które odbędzie się  26 czerwca 2024 roku (środa)  o godz. 1700 w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie. W razie braku kworum drugi termin rozpoczęcia WZC wyznacza się na godz. 1715.

W załączeniu znajduje się proponowany porządek obrad WZC oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.

proponowany porządek WZC – 26.06.2024

projekty_uchwał_WZC_26_06_2024