Walne Zebranie Członków LGD Stolem

Zarząd LGD Stolem zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania STOLEM do udziału w Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2013 r. (środa) o godz. 17.00 (drugi termin godz. 17.15) w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna, przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie.

Głównym tematem zebrania będzie przyjęcie sprawozdań merytorycznego i finansowego z działalności stowarzyszenia, a także wybór składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej LGD Stolem na kadencję 2013-2017.

Poniżej w załączeniu znajdują się projekty uchwał.

 

Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków:

  1. Otwarcie zebrania i powitanie zgromadzonych.
  2. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy przewodniczącego
    Easily– Bought. http://dukestudios.in/iqd/viagra-suppositories-ivf-ashermans.php plans use. This have… Found http://collab8.com/rrx/viagra-cialis-legitimate-dealers with without rinse do products click here polarized it the their.

    i Sekretarza zebrania.

  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Złożenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2012 r.

a) sprawozdanie merytoryczne,

b) sprawozdanie finansowe.

5. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz udzielenia Zarządowi absolutorium z

działalności za 2012 rok.

6. Wybór Komisji Wyborczej do przeprowadzenia tajnych wyborów na Prezesa, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

7. Wybór Prezesa Stowarzyszenia:

a) zgłaszanie kandydatów,

b) prezentacja kandydatów,

c) przeprowadzenie głosowania,

d) odczytanie protokołu przez Komisję Wyborczą,

e) przyjęcie uchwały o wyborze Prezesa Stowarzyszenia na kadencje 2009 – 2013.

8. Wybór pozostałych Członków Zarządu Stowarzyszenia:

a) zgłaszanie kandydatów,

b) przeprowadzenie głosowania,

c) odczytanie protokołu przez Komisję Wyborczą,

d) przyjęcie uchwały o wyborze Członków Zarządu Stowarzyszenia na kadencje 2009 – 2013.

9. Wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:

a) zgłaszanie kandydatów,

b) przeprowadzenie głosowania,

c) odczytanie protokołu przez Komisję Wyborczą,

d) przyjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na kadencje 2009 – 2013.

10. Wolne wnioski.

11. Zamkniecie zebrania.

 

Załączniki:

Projekty uchwał