Walne Zebranie Członków LGD Stolem

Zarząd LGD Stolem zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania STOLEM do udziału w Walnym Zebraniu Członków,  które odbędzie się w dniu 8 października 2013 r. (wtorek) o godz. 17.00 w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna, przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie.

Głównymi tematami zebrania będą przyjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w statucie stowarzyszenia, a także wybór składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej LGD Stolem na kadencję 2013-2017.

W załącznikach poniżej znajdują się proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał.

Załączniki:

Proponowany porządek obrad WZC

Projekty uchwał WZC – 08.10.2013