Walne Zebranie Członków LGD Stolem

Zarząd LGD Stolem zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem do udziału w Walnym Zebraniu Członków,  które odbędzie się w dniu 17 listopada 2015 r. (wtorek) o godz. 16.00 (drugi termin godz. 16.15) w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna, przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie.

Głównym tematem zebrania będzie zmiana statutu stowarzyszenia oraz odwołanie Rady LGD Stolem i wybory nowych członków Rady.

W załącznikach poniżej znajdują się proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał.

 

Załączniki:

proponowany porzadek WZC – 17.11.2015

uchwała_4_2015_WZC_zmiana_statutu

uchwała_5_2015_WZC_odwołanie_Rady

uchwała_6_2015_WZC_wybór_Rady