Walne Zebranie Członków LGD Stolem

Zarząd LGD Stolem zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem do udziału w Walnym Zebraniu Członków,  które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 (drugi termin godz. 16.45) w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna, przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie.

Głównym tematem zebrania będzie przyjęcie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

W załącznikach poniżej znajduje się zaproszenie wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz projekty uchwał.

zaproszenie_plus_propon_porządek_obrad_ WZC_21_12_2015

projekty_uchwał_WZC_21.12.2015